Over ons

Het bureau Van den Hoogen, Architect is opgericht door Ida van den Hoogen in 2012. Vanaf 1985 heeft ze gewerkt bij de gemeente Zwolle als architect alsook bij verschillende architectenbureaus. Daarbij heeft  ze de nodige ervaring en expertise opgedaan in zowel het ontwerpproces, begeleiding van projecten als toezicht bij de uitvoering. Op dit moment richten we ons vooral op de particuliere woningbouw markt. Zowel nieuwbouw als ver/ aan bouw van woningen alsook herbestemmingen van kantoren in appartementen en verbouw van monumenten.

Missie

Onze missie is om ideeën van de opdrachtgever te vertalen in bruikbare ruimten. Die ruimten dienen zowel functioneel bruikbaar, financieel haalbaar, esthetisch verantwoord als duurzaam te zijn. 

Functioneel bruikbaar: de ruimten dienen te voldoen aan de gebruikswensen van de opdrachtgever en zoveel mogelijk toekomst bestendig te zijn. Financieel haalbaar: het bouwwerk dient te passen binnen het afgegeven budget. Esthetisch verantwoord: passend in de omgeving, ruimtelijke kwaliteit zowel wat betreft het interieur als het exterieur. Duurzaam: zo energie zuinig mogelijk, bij voorkeur energie neutraal. Bij monumenten is dit vaak niet haalbaar door tegenstrijdige eisen, maar bij nieuwbouw is dit het uitgangspunt. Een goed ontwerp schept een balans tussen vormgeving (bv voldoende licht), zeer goede isolatie en state-of-the-art installaties. 

De vormgeving voegt extra kwaliteit toe die een opdrachtgever verwachten kan bij het inschakelen van een architect.

Werkwijze

Hoe gaan we te werk? Eerst gaan we het gesprek aan met de opdrachtgever. Wat wil de opdrachtgever en wat kunnen we daarin betekenen. Tijdens dat gesprek proberen we samen te ontdekken wat de “echte” wensen zijn en welke ideeën er al leven en wat haalbaar is. Dit laatste zowel qua budget als qua regelgeving vanuit de overheid. Daarna maken we een aantal verschillende modellen/schetsen die we voorleggen aan en toelichten bij de opdrachtgever. Dit helpt om gerichte keuzes te maken. Waarna er, in de regel, een nieuw model ontstaat dat verder kan worden uitgewerkt tot een ontwerp voor een bouwaanvraag (omgevingsvergunning). Indien gewenst begeleiden we ook het bouwproces van aannemerselectie tot en met de uiteindelijke oplevering.

Duurzaamheid

Duurzaamheid begint bij een goed ontwerp waardoor het gebouw de nodige jaren mee kan gaan. Bij een woning houdt dat in dat hij levensloop bestendig moet zijn en derhalve makkelijk aanpasbaar. Bij andere gebouwen houdt dit in dat ze een andere bestemming kunnen krijgen. Ook de materiaal keuze en het onderhoud spelen daarbij een belangrijke rol. Bouwkundig begint duurzaamheid bij een goed geïsoleerde schil (vloer, wanden en dak) en een optimale oriëntatie t.o.v. zonlicht.. Verder is een juiste keuze van de installaties van groot belang. Dat vergt een integrale aanpak van het ontwerp met installaties en goed overleg met de opdrachtgever waarbij de juiste keuzes gemaakt kunnen worden. Een goede afweging tussen het beschikbare budget en rendement van de investering is daarbij het uitgangspunt.

 

Filosofie

Architectuur is niet alleen een gebouw het is ook een ruimtelijke ervaring. Het blijkt dat mensen daar bewust en onbewust een gevoel bij hebben en we zien het als onze taak om zowel bruikbare als fraaie gebouwen te ontwerpen. Wij nemen u daarom graag mee in het ontwerp proces waarbij we ervan uitgaan dat een ieder zijn/haar eigen inbreng heeft. Een project is pas geslaagd als de opdrachtgever zich thuis voelt in zijn/haar nieuwe omgeving.

 

Hebben wij u overtuigd? Neem contact met ons op voor een vrijblijvende offerte

Onze projecten